Waarom?

We staan als Renswoude voor een grote en mooie uitdaging: hoe kunnen we meer grondstoffen zoals papier, GFT, plastic, glas en textiel recyclen zodat we minder restafval over houden? De landelijke overheid heeft vastgesteld dat we in 2020 minimaal 75% van het huishoudelijk afval moeten hergebruiken of recyclen en er circa 100kg restafval overblijft per inwoner. Op dit moment wordt er in Renswoude nog 220 kg restafval ingezameld en 82% daarvan is eigenlijk afval wat gerecycled kan worden.

Om die 100kg restafval per inwoner te bereiken heeft de gemeente besloten om de afvalinzameling te wijzigen. Dat doen we in 2 etappes: per 1 januari 2019 en per 1 januari 2020.

Op deze website leest u meer over de wijzigingen en vind u ook laatste nieuws, tips en veelgestelde vragen. Daarnaast ontvangt u regelmatig informatie via de brievenbus en de Heraut.