Per 2020

1. Betalen per keer voor restafval

U gaat per 1 januari 2020 betalen per keer dat u de grijze restafvalkliko aan de weg zet. Of, als u in een appartement woont, een afvalzak naar de verzamelcontainer voor restafval brengt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast tarief én een tarief per keer dat u de restafvalkliko aanbiedt of restafvalzak weggooit in de verzamelcontainer (dus niet op gewicht). Dit is een eerlijk systeem van berekenen van de afvalstoffenheffing: wie goed afval scheidt, heeft minder restafval en betaalt dus ook minder aan afvalstoffenheffing.

2. Nieuwe kliko’s voor restafval, PMD en GFT

Alle huishoudens, met uitzondering van hen die in een appartement wonen, krijgen eind 2019 een kliko voor PMD-afval (plastic verpakkingen, blik en drankpakken) en een nieuwe kliko voor restafval. Huishoudens in het buitengebied krijgen ook een GFT-kliko zodat ook zij GFT-afval kunnen scheiden. De kliko’s voor restafval, PMD en papier worden per 1 januari 2020 1 keer per 3 weken geleegd en de GFT-kliko elke 2 weken.

3. Meer mogelijkheden om (beter) afval te scheiden

De mogelijkheden om (nog beter) afval te scheiden worden voor 2020 uitgebreid, zoals bijvoorbeeld luiercontainers in de buurt. 

We houden u op de hoogte!

Uiteraard wordt u in de komende tijd uitgebreid geïnformeerd over de wijzigingen die ingaan per 1 januari 2020. Via de Heraut, een brief of folder. U kunt ons ook volgen via Facebook @mooirenswoude en deze website geregeld bezoeken.